Zakaj "KRASILNI RAZBOR"?

Moj spletnik je posvečen mojemu očetu Ivanu Razboršku, krasilnem umetniku (1924-1998), katerega ustvarjalno bogata in izvirna krasilna zapuščina živi naprej in predstavlja neizčrpen navdih za moje lastno krasilno ustvarjanje, katerega razbor je predstavljen tukaj (celotna vsebina spletnika je moje avtorsko delo).
Celotni krasilni opus Ivana Razborška je zasebna zbirka, katere lastnici sva Eva in Maja Razboršek.

Zakaj "KRASILNI RAZBOR"?

Moja sestra Maja Razboršek je pred leti izdala čudovito pesniško zbirko z naslovom "PRETANJENI RAZBOR", v katerem je na duhovit način povezala izraz RAZBOR (IZBOR) z našim priimkom RAZBORŠEK. Ko sem izbirala naslov za spletnik, sem jo poprosila, če lahko uporabim to njeno domislico. Naslov "KRASILNI RAZBOR" je torej povezava med očetovo krasilno umetnostjo - KRASILNI - in našim priimkom - RAZBOR - ter vsebino spletnika, ki predstavlja IZBOR očetovega in mojega krasilnega ustvarjanja.

krasilni razbor

STRAN V UREJANJU 

WE'RE JUST UPDATING THIS SECTION
**********************************************************************************************************************

Zakaj "KRASILNI RAZBOR"?
Moja sestra Maja Razboršek je pred leti izdala čudovito pesniško zbirko z naslovom "PRETANJENI RAZBOR", v katerem je na duhovit način povezala izraz RAZBOR (IZBOR) z našim priimkom RAZBORŠEK. Ko sem izbirala naslov za spletnik, sem jo poprosila, če lahko uporabim to njeno domislico. Naslov "KRASILNI RAZBOR" je torej povezava med očetovo krasilno umetnostjo - KRASILNI - in našim priimkom - RAZBOR - ter vsebino spletnika, ki predstavlja IZBOR očetovega in mojega krasilnega ustvarjanja.

**********************************************************************************************************************

Kako do krasilnih risb in motivov "krasilnega razbora"

Če vas zanimajo krasilne risbe in motivi (ornamenti) mojega očeta in njihova uporaba pri lastnem ustvarjalnem delu, jih lahko za določeno nadomestilo (denar gre za urejanje njegove zbirke na gradu Sevnica) dobite pri meni na naslovu  eva.razbor@mail.com .
Brez nadomestila je dovoljena edino enkratna uporaba posameznih očetovih risb in ornamentov za popolnoma nekomercialne osebne (ročna dela in drugo ustvarjanje v zasebne namene), terapevtske (delovna terapija in podobno) ali pedagoške (likovno ustvarjanje in oblikovanje v okviru pouka in interesnih dejavnosti) namene
.
Pri vsaki nekomercialni (osebni, terapevtski ali pedagoški) javni objavi (razstava ali mediji) je potrebno primerno navesti avtorja krasilnega motiva oziroma vir izvirne risbe (knjiga, mapa, galerija in podobno)
.
U
poraba očetovih avtorskih ornamentalnih risb in motivov v komercialne, oziroma kakršnekoli pridobitne namene, je mogoča samo pod določenimi pogoji (samo z mojim predhodnim pisnim dovoljenjem, pogodbo, ...) in se obračuna po mojem ceniku krasilnega ustvarjanja.  Vse potrebne informacije dobite na naslovu eva.razbor@mail.com .
Če za svoje ustvarjanje potrebujete unikatne in atraktivne vzorce (različne krasilne motive ali ornamente, slovenske ali kake druge), vam jih oblikujem in izrišem. Storitev se obračuna po mojem ceniku krasilnega ustvarjanja. Vse informacije na eva.razbor@mail.com .
Udeleženci mojih krasilnih ustvarjalnic, predavanj in seminarjev dobijo ob udeležbi določeno število krasilnih motivov v nepridobitno trajno uporabo (lastno ali pedagoško)
.
Določene očetove krasilne risbe in motive z veseljem podarim ustvarjalnim posameznikom za osebno uporabo in izobraževalnim (vrtci in šole) in drugim ustanovam (kot so domovi ostarelih, društva in zavodi za ljudi s posebimi potrebami ter podobno) za njihovo delovanje na umetniškem področju (neprofitno ali ljubiteljsko)
. V določenih primerih tudi za nadaljno profitno uporabo (glede na namen).
Pišite mi na eva.razbor@mail.com in se bomo dogovorili.

Določeni krasilni motivi pa bodo dostopni za vaše lastno, nepridobitno ustvarjanje tudi na strani  krasilni drobir / freebies.

KOPIRANJE JE PREPOVEDANO! USTVARJALNOST JE ZAŽELENA!

Klikni! Click on!

............ Klikni! Click on!